valimised.objektiiv.ee  

Facebook RSS Youtube

Riigikogu 2019 > Küsimused

Hea valija!

Objektiiv pöördus kõigi Riigikogu 2019. a valimiste kandidaatide poole üleskutsega vastata kümnele olulisele Eesti riigi ja rahva tulevikku puudutavale küsimusele. Siin veebilehel saab tutvuda laekunud vastustega, et iga valija teaks kandidaadi seisukohti antud küsimustes ja saaks lagetada valimistel teadlikke otsuseid.

Igale küsimusele pidi vastama konkreetselt "Jah" või "Ei" ning soovi korral võis kandidaat oma vastusele lisada vabas vormis kommentaari. Vastuseid saab välja selekteerida ringkonna, erakonna ja iga küsimuse kaupa eraldi, samuti saab vaadata iga vastanud kandidaadi kõiki vastuseid.

Kes üldse küsimustikule vastasid?

ErakondKüsitlusele vastanute osakaal
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 80,8% 80,8%
Elurikkuse Erakond 61,6% 61,6%
Üksikkandidaadid 53,3% 53,3%
Isamaa Erakond 45,6% 45,6%
Eesti Vabaerakond 44,8% 44,8%
Erakond Eestimaa Rohelised 35,2% 35,2%
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei 18,2% 18,2%
Eesti Keskerakond 14,4% 14,4%
Eesti Reformierakond 10,4% 10,4%
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 6,4% 6,4%
Erakond Eesti 200 4,0% 4,0%

Küsimused

1. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist?
Erakond Jah Jah Ei Ei Vastas Vastas
Eesti Keskerakond (13) 72% 72% 28% (5) 14% (18/125)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (99) 98% 98% 2% (2) 81% (101/125)
Eesti Reformierakond (1) 8% 8% 92% (12) 10% (13/125)
Eesti Vabaerakond (32) 57% 57% 43% (24) 45% (56/125)
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (1) 50% 50% 50% (1) 18% (2/11)
Elurikkuse Erakond (18) 40% 40% 60% (27) 62% (45/73)
Erakond Eesti 200 (0) 0% 0% 100% (5) 4% (5/125)
Erakond Eestimaa Rohelised (21) 48% 48% 52% (23) 35% (44/125)
Isamaa Erakond (46) 81% 81% 19% (11) 46% (57/125)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (0) 0% 0% 100% (8) 6% (8/125)
Üksikkandidaadid (7) 88% 88% 13% (1) 53% (8/15)
Kõik kandidaadid (238) 67% 67% 33% (119) 32% (357/1099)
2. Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist?
Erakond Jah Jah Ei Ei Vastas Vastas
Eesti Keskerakond (12) 67% 67% 33% (6) 14% (18/125)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (2) 2% 2% 98% (99) 81% (101/125)
Eesti Reformierakond (2) 15% 15% 85% (11) 10% (13/125)
Eesti Vabaerakond (7) 13% 13% 88% (49) 45% (56/125)
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (2) 100% 100% 0% (0) 18% (2/11)
Elurikkuse Erakond (10) 22% 22% 78% (35) 62% (45/73)
Erakond Eesti 200 (2) 40% 40% 60% (3) 4% (5/125)
Erakond Eestimaa Rohelised (18) 41% 41% 59% (26) 35% (44/125)
Isamaa Erakond (10) 18% 18% 82% (47) 46% (57/125)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (8) 100% 100% 0% (0) 6% (8/125)
Üksikkandidaadid (2) 25% 25% 75% (6) 53% (8/15)
Kõik kandidaadid (75) 21% 21% 79% (282) 32% (357/1099)
3. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna?
Erakond Jah Jah Ei Ei Vastas Vastas
Eesti Keskerakond (15) 83% 83% 17% (3) 14% (18/125)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (101) 100% 100% 0% (0) 81% (101/125)
Eesti Reformierakond (7) 54% 54% 46% (6) 10% (13/125)
Eesti Vabaerakond (38) 68% 68% 32% (18) 45% (56/125)
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (2) 100% 100% 0% (0) 18% (2/11)
Elurikkuse Erakond (26) 58% 58% 42% (19) 62% (45/73)
Erakond Eesti 200 (2) 40% 40% 60% (3) 4% (5/125)
Erakond Eestimaa Rohelised (21) 48% 48% 52% (23) 35% (44/125)
Isamaa Erakond (47) 82% 82% 18% (10) 46% (57/125)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (1) 13% 13% 88% (7) 6% (8/125)
Üksikkandidaadid (6) 75% 75% 25% (2) 53% (8/15)
Kõik kandidaadid (266) 75% 75% 25% (91) 32% (357/1099)
4. Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi?
Erakond Jah Jah Ei Ei Vastas Vastas
Eesti Keskerakond (16) 89% 89% 11% (2) 14% (18/125)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (100) 99% 99% 1% (1) 81% (101/125)
Eesti Reformierakond (6) 46% 46% 54% (7) 10% (13/125)
Eesti Vabaerakond (48) 86% 86% 14% (8) 45% (56/125)
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (2) 100% 100% 0% (0) 18% (2/11)
Elurikkuse Erakond (44) 98% 98% 2% (1) 62% (45/73)
Erakond Eesti 200 (4) 80% 80% 20% (1) 4% (5/125)
Erakond Eestimaa Rohelised (41) 93% 93% 7% (3) 35% (44/125)
Isamaa Erakond (46) 81% 81% 19% (11) 46% (57/125)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (7) 88% 88% 13% (1) 6% (8/125)
Üksikkandidaadid (8) 100% 100% 0% (0) 53% (8/15)
Kõik kandidaadid (322) 90% 90% 10% (35) 32% (357/1099)
5. Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist?
Erakond Jah Jah Ei Ei Vastas Vastas
Eesti Keskerakond (16) 89% 89% 11% (2) 14% (18/125)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (98) 97% 97% 3% (3) 81% (101/125)
Eesti Reformierakond (4) 31% 31% 69% (9) 10% (13/125)
Eesti Vabaerakond (34) 61% 61% 39% (22) 45% (56/125)
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (2) 100% 100% 0% (0) 18% (2/11)
Elurikkuse Erakond (31) 69% 69% 31% (14) 62% (45/73)
Erakond Eesti 200 (3) 60% 60% 40% (2) 4% (5/125)
Erakond Eestimaa Rohelised (40) 91% 91% 9% (4) 35% (44/125)
Isamaa Erakond (35) 61% 61% 39% (22) 46% (57/125)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (4) 50% 50% 50% (4) 6% (8/125)
Üksikkandidaadid (7) 88% 88% 13% (1) 53% (8/15)
Kõik kandidaadid (274) 77% 77% 23% (83) 32% (357/1099)
6. Kas toetate valikabordi* riikliku rahastamise lõpetamist? * Valikabordi all on peetud silmas täisealise isiku loomulikul teel alanud raseduse tahtlikku katkestamist ilma, et selleks oleks meditsiiniline põhjendus.
Erakond Jah Jah Ei Ei Vastas Vastas
Eesti Keskerakond (5) 28% 28% 72% (13) 14% (18/125)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (94) 93% 93% 7% (7) 81% (101/125)
Eesti Reformierakond (3) 23% 23% 77% (10) 10% (13/125)
Eesti Vabaerakond (20) 36% 36% 64% (36) 45% (56/125)
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (1) 50% 50% 50% (1) 18% (2/11)
Elurikkuse Erakond (10) 22% 22% 78% (35) 62% (45/73)
Erakond Eesti 200 (2) 40% 40% 60% (3) 4% (5/125)
Erakond Eestimaa Rohelised (13) 30% 30% 70% (31) 35% (44/125)
Isamaa Erakond (28) 49% 49% 51% (29) 46% (57/125)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (1) 13% 13% 88% (7) 6% (8/125)
Üksikkandidaadid (6) 75% 75% 25% (2) 53% (8/15)
Kõik kandidaadid (183) 51% 51% 49% (174) 32% (357/1099)
7. Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest?
Erakond Jah Jah Ei Ei Vastas Vastas
Eesti Keskerakond (3) 17% 17% 83% (15) 14% (18/125)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (1) 1% 1% 99% (100) 81% (101/125)
Eesti Reformierakond (2) 15% 15% 85% (11) 10% (13/125)
Eesti Vabaerakond (17) 30% 30% 70% (39) 45% (56/125)
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (0) 0% 0% 100% (2) 18% (2/11)
Elurikkuse Erakond (12) 27% 27% 73% (33) 62% (45/73)
Erakond Eesti 200 (1) 20% 20% 80% (4) 4% (5/125)
Erakond Eestimaa Rohelised (19) 43% 43% 57% (25) 35% (44/125)
Isamaa Erakond (8) 14% 14% 86% (49) 46% (57/125)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (3) 38% 38% 63% (5) 6% (8/125)
Üksikkandidaadid (1) 13% 13% 88% (7) 53% (8/15)
Kõik kandidaadid (67) 19% 19% 81% (290) 32% (357/1099)
8. Kas pooldate nö vihakõne keelu kehtestamist?
Erakond Jah Jah Ei Ei Vastas Vastas
Eesti Keskerakond (11) 61% 61% 39% (7) 14% (18/125)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (3) 3% 3% 97% (98) 81% (101/125)
Eesti Reformierakond (6) 46% 46% 54% (7) 10% (13/125)
Eesti Vabaerakond (20) 36% 36% 64% (36) 45% (56/125)
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (2) 100% 100% 0% (0) 18% (2/11)
Elurikkuse Erakond (15) 33% 33% 67% (30) 62% (45/73)
Erakond Eesti 200 (5) 100% 100% 0% (0) 4% (5/125)
Erakond Eestimaa Rohelised (20) 45% 45% 55% (24) 35% (44/125)
Isamaa Erakond (20) 35% 35% 65% (37) 46% (57/125)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (4) 50% 50% 50% (4) 6% (8/125)
Üksikkandidaadid (1) 13% 13% 88% (7) 53% (8/15)
Kõik kandidaadid (107) 30% 30% 70% (250) 32% (357/1099)
9. Kas pooldate kodanike õigust keelduda oma südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest?
Erakond Jah Jah Ei Ei Vastas Vastas
Eesti Keskerakond (15) 83% 83% 17% (3) 14% (18/125)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (93) 92% 92% 8% (8) 81% (101/125)
Eesti Reformierakond (8) 62% 62% 38% (5) 10% (13/125)
Eesti Vabaerakond (48) 86% 86% 14% (8) 45% (56/125)
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (2) 100% 100% 0% (0) 18% (2/11)
Elurikkuse Erakond (36) 80% 80% 20% (9) 62% (45/73)
Erakond Eesti 200 (4) 80% 80% 20% (1) 4% (5/125)
Erakond Eestimaa Rohelised (38) 86% 86% 14% (6) 35% (44/125)
Isamaa Erakond (49) 86% 86% 14% (8) 46% (57/125)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (6) 75% 75% 25% (2) 6% (8/125)
Üksikkandidaadid (8) 100% 100% 0% (0) 53% (8/15)
Kõik kandidaadid (307) 86% 86% 14% (50) 32% (357/1099)
10. Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega?
Erakond Jah Jah Ei Ei Vastas Vastas
Eesti Keskerakond (12) 67% 67% 33% (6) 14% (18/125)
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (0) 0% 0% 100% (101) 81% (101/125)
Eesti Reformierakond (8) 62% 62% 38% (5) 10% (13/125)
Eesti Vabaerakond (14) 25% 25% 75% (42) 45% (56/125)
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (1) 50% 50% 50% (1) 18% (2/11)
Elurikkuse Erakond (8) 18% 18% 82% (37) 62% (45/73)
Erakond Eesti 200 (3) 60% 60% 40% (2) 4% (5/125)
Erakond Eestimaa Rohelised (22) 50% 50% 50% (22) 35% (44/125)
Isamaa Erakond (4) 7% 7% 93% (53) 46% (57/125)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond (8) 100% 100% 0% (0) 6% (8/125)
Üksikkandidaadid (0) 0% 0% 100% (8) 53% (8/15)
Kõik kandidaadid (80) 22% 22% 78% (277) 32% (357/1099)

Riigikogu valimised 2019

Raimond Kaljulaid mobiliseerib EKRE vastu Keskerakonna “vene tiiba”

“Kõigi Eesti” kaasalgataja Sten Hankewitz: EKRE on kamp rassistlike natse

Martin Helme: sündimata lastel on inimõigus elule

Eero Merilind: kas peame leppima demokraatlikult moodustatava valitsusega, kui see läheb vastuollu meie väärtustega?

EKRE saadikut Peeter Ernitsat sõimati fašistiks

“Kõigi Eesti” üks algatajaid on Karoli Hindriks, kes süüdistas Mary Krossi “ründamises” ekrelasi

Objektiivi raadio: vaatleme koalitsioonihüsteeria ilmnemisvorme

EKRE taganes lubadusest seista valikabortide riikliku rahastamise lõpetamise eest

Reformierakonna välissekretär Airis Meier: Kremlil võib olla õigus – Eestist ähvardab saada natsiriik

Feministeerium hoiatab EKREIKE varjus luurava “ultrakatoliiklaste” võimuambitsiooni eest