valimised.objektiiv.ee  

Facebook RSS Youtube

Riigikogu 2019 > Kandidaadid > 1119. ANTI TOPLAAN

1119. ANTI TOPLAAN

Isamaa Erakond
Valimisingkond: 5. Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Sobivus: Täida kompass

1. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist?
Jah

Seadus on võetud vastu ilma rakendusaktideta napi lihthäälteenamisega ega vasta valdava osa Eesti elanikkonna maailmavaatelistele tõekspidamistele. Erinevalt seaduse hääletuse eelselt, et seadus arvestab ka vabaabielupaare kes sooviksid kasutada kooseluseadust oli ja on see suunatud peamiselt samasooliste kooselupaaride kooselu seadustamise esimese etapina. Samasoolite paaride varalisi õigusi saab Eesti õigusruumis reguleerida ka ilma kooseluseaduse ja selle rakendusaktideta.

2. Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist?
Ei

Kodakondsuspoliitika põhialuseid, mis lähtuvad Eesti riigi õiguslikust järjepidevusest ja põhinevad demokraatliku õigusriigi alusel, ei tohi muuta.

3. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna?
Jah

Perekond mis koosneb isast emast ja lastest on kõige loomulikum kasvukeskkond kus lapsed omandavad esmase maailmatunnetuse, ema- ja isarollist ning inimlikust hoolivusest ja armastusest.

4. Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi?
Jah

Vabade kodanike roll poliitika kujundamisel ja valitsuse tegevuse
kontrollimisel peab kasvama. Tuleb seista vastu algatustee, mis suurendavad täitevvõimu ja ametnike rolli

5. Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist?
Jah

Pooldan presidendi otsevalimist kui demokraatlikku ja läbipaistvat parlamentaarse riigile kohast valimisseadust, vastukaaluna senikehtivale korporatiivsele ja kokkulepelel põhinevale süsteemile.

6. Kas toetate valikabordi* riikliku rahastamise lõpetamist? * Valikabordi all on peetud silmas täisealise isiku loomulikul teel alanud raseduse tahtlikku katkestamist ilma, et selleks oleks meditsiiniline põhjendus.
Jah

Olukorras, kus Haigekassast rahastatakse käesoleval ajal raseduse katkestamise protseduure, peaks olema riigi selge eelistus, vähemalt sellega võrdsel alusel toetada niisuguseid meetmeid, mis kaitsevad sündimata lapse eluõigust.

7. Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest?
Ei

Nii nagu inimesel ei ole õigust otsustada enda või teise elu ja surma üle, ei tohiks inimene muuta oma sünnijärgset sugu mis on vastuolus nii loomuseaduse kui Jumala ilmutusega mis on meile ilmutatud pühakirjas.

8. Kas pooldate nö vihakõne keelu kehtestamist?
Ei

Kui keegi on oma veendumustes kindel, siis peaks tal olema seaduse ees vabadus seda nii sõnas kui kirjas väljendada.

9. Kas pooldate kodanike õigust keelduda oma südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest?
Jah

Meie hulgas elab üksjagu inimesi, kelle veendumused ei luba näiteks laupäeval või pühapäeval töötada, rääkimata moslemitest, kes soovivad ka keset tööpäeva pidada palvusi. Kuidas peaks toimima üks adventkoguduse liige kui täiendkoolituse pidaja on määranud koolituse või eksamipäevaks laupäeva või tööandja palub inimesel, kes pühapäeviti tahab käia kirikus, olla mitu pühapäeva järjest tööl kaupluse kassas? Millised on sel juhul usulisse ühendusse kuuluva inimese õigused säilitamaks oma töökoht ja mitte minna vastuollu oma südametunnistuse ja veendumustega?

10. Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega?
Ei

Eesti poolt ÜRO juures heaks kiidetud rändeleppe üldsõnaline tekst annab võimaluse tavaõiguse tekkeks, lähtuvalt sellele allkirjutanud riikide rändesõbralikust poliitikast, mida Eesti kui leppega nõustuja peab hakkama solidaarsusest või vaikimisi täitma.

Riigikogu valimised 2019

Riigikogu andis Jüri Ratasele volituse valitsuse moodustamiseks

Objektiivi raadio: liberaalse demokraatia vastuoludest

Riigikogu esimeheks valiti EKRE saadik Henn Põlluaas

Galerii: sotsid ja nende aatekaaslased korraldasid riigikogu ees EKRE vastase protesti

Piltuudis: Kaalepist ja Kaljulaidist said riigikogu avaistungil pinginaabrid

Madison ja Põlluaas EKRE vastasest meeleavaldusest: demokraatia ei saa olla valikuline

Galerii: homoaktivistid, feministid ja vasakliberaalid marssisid EKRE vastu

EKRE vastase meeleavalduse korraldaja Kaspar Shabad soovib, et poleks valele teele viivat alternatiivmeediat

Näitleja Rain Tolk võrdleb EKREt koeraga

Riiklikult rahastatud Feministeerium korraldab täna koalitsioonikõneluste vastase piketi