valimised.objektiiv.ee  

Facebook RSS Youtube

Riigikogu 2019 > Kandidaadid > 415. JAANUS NURMOJA

415. JAANUS NURMOJA

Erakond Eestimaa Rohelised
Valimisingkond: 6. Lääne-Virumaa
Sobivus: Täida kompass

1. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist?
Jah

Eelistan kokkuelajate varaliste suhete jms reguleerimiseks mõnda muud teed, mis ei põhjustaks kelleski vastuseisu või hirmu perekonna ümberdefineerimise ees. Selles kontekstis kõlbaks kasutada leibkonna mõistet, mis on statistikas juba kasutusel. Samuti peaks muu hulgas võimaldama igal kodanikul defineerida endale lähedasi isikuid lisaks pereliikmetele, kellel oleks õigus saada nende kohta delikaatseid isikuandmeid. Lahendab probleemi, kus su registreerimata elukaaslane on haiglas ja sa ei tohi tema hetkeseisundi kohta midagi teada.

2. Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist?
Ei

Õigupoolest ei ole see puhas "ei" vastus. Kui seda on võimalik tehnilises mõttes lihtsustada, vähendada bürokraatlikkust jne, siis selle poolt ma mõistagi olen. Aga kodakondsuse saamise nõuete lihtsustamist ma ei poolda. Selle asemel tuleks Eesti kodakondsusele anda lisaväärtusi. Üks neist oleks kodanikupalk ja sellega kaasnev nullbürokraatia, mis ainult kodanikele suunatuna annaks ka eestlastele teatud edumaa iibes ning seega võimaluse eestlaste osakaalu suurenemiseks kogu elanikkonnas. Kui kodakondsust lihtsalt kingitaks, siis võib kodanikupalk ikkagi muuta Eesti heaoluturismimagnetiks ja suunatus ainult kodanikele kaotab oma loodetud efekti.

3. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna?
Jah

Õigupoolest ei ole ma selle vastu.

4. Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi?
Jah

Õigusloome ei tohi olla "väljavalitute" monopol.

5. Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist?
Jah

President sellest võimu juurde ei saa - ta jääb ikkagi eelkõige moraalseks majakaks (või selleks, kes peaks olema moraalne majakas). Kuid igal kodanikul peaks olema õigus ning paljudel on kindlasti ka tahe valida see moraalne majakas endale ise.

6. Kas toetate valikabordi* riikliku rahastamise lõpetamist? * Valikabordi all on peetud silmas täisealise isiku loomulikul teel alanud raseduse tahtlikku katkestamist ilma, et selleks oleks meditsiiniline põhjendus.
Jah

Ning ühtaegu on vaja võtta kasutusele kodanikupalk või mõni veel parem alternatiiv, mis looks olukorra, kus (uue) lapse sünd ei mõjuta (oluliselt) vanema(te) majanduslikku toimetulekut. See tähendaks ühtlasi, et keegi ei saaks parimagi tahtmise juures tuua abordi tegemiseks majanduslikke põhjendusi.

7. Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest?
Jah

Nad saavad sellest meedia vahendusel teada niikuinii. Kui keegi huvi tunneb ja õpetajalt küsib, siis milleks teha nägu, nagu poleks seda olemas? Kõigest on võimalik rääkida ilma et see ärgitaks tegutsema.

8. Kas pooldate nö vihakõne keelu kehtestamist?
Ei

Kuritarvitamisoht. Tekitab paralleele nõukogudeaegse nn anekdoodiparagrahviga, millega kriminaliseeriti "teadvalt valede nõukogudevastaste väljamõeldiste levitamine" (võin sõnastuses eksida).
Pigem las olla sõnavabadust liiga palju. Midagi tuleks siiski ette võtta selleks, et väitluskultuur ja sõnakasutus nö lihtrahva kõnepruugis päris ära ei manduks.

9. Kas pooldate kodanike õigust keelduda oma südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest?
Jah

Ja selleks, et seda õigust saaks kasutada tundmata hirmu vallandamise, vaesumise ja "paaria" staatusesse sattumise ees tööandjate silmis, on vaja kodanikupalka kui tingimusteta sissetulekut, mida inimene saab sõltumata töötasu olemasolust või puudumisest. Inimesel ei tohi olla valikut, kas töötada oma südametunnistusele vastu või kukkuda rentslisse.

10. Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega?
Ei

Vähemalt sellisel kujul mitte, nagu see toimus. Rahvusvahelist koostööd ebaseadusliku rände vaigistamiseks ja ennetamiseks on samas väga vaja. Aktsepteerin täielikult EER programmi rändepunkti, mis ütleb järgmist:
"ÜRO ebatõhus pagulaspoliitika vajab reformi. Toetame ÜRO ränderaamistikku tingimusel, et maailm teeb otsustavaid samme Pariisi kliimaleppe elluviimisel: ränne saab olla mõtestatud ja maailma rikastav vaid siis, kui hoitakse ära kliimamuutustest tingitud veelgi ulatuslikumate sõdade puhkemine, massiline kliimapõgenemine ja kuritegevuse plahvatuslik kasv. Soodustame rahvusvahelist rännet õppimise ja töötamise eesmärgil."

Riigikogu valimised 2019

Riigikogu andis Jüri Ratasele volituse valitsuse moodustamiseks

Objektiivi raadio: liberaalse demokraatia vastuoludest

Riigikogu esimeheks valiti EKRE saadik Henn Põlluaas

Galerii: sotsid ja nende aatekaaslased korraldasid riigikogu ees EKRE vastase protesti

Piltuudis: Kaalepist ja Kaljulaidist said riigikogu avaistungil pinginaabrid

Madison ja Põlluaas EKRE vastasest meeleavaldusest: demokraatia ei saa olla valikuline

Galerii: homoaktivistid, feministid ja vasakliberaalid marssisid EKRE vastu

EKRE vastase meeleavalduse korraldaja Kaspar Shabad soovib, et poleks valele teele viivat alternatiivmeediat

Näitleja Rain Tolk võrdleb EKREt koeraga

Riiklikult rahastatud Feministeerium korraldab täna koalitsioonikõneluste vastase piketi