valimised.objektiiv.ee  

Facebook RSS Youtube

Riigikogu 2019 > Kandidaadid > 624. HELI PIISANG

624. HELI PIISANG

Elurikkuse Erakond
Valimisingkond: 4. Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Sobivus: Täida kompass

1. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist?
Ei

Vastus on isiklik ega esinda Elurikkuse Erakonna seisukohta. Riik ei peaks sekkuma inimeste eraellu, kui see otseselt ei puuduta kaaskodanike heaolu või turvalisust.

2. Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist?
Ei

Vastus on isiklik ega esinda Elurikkuse Erakonna seisukohta. Kodakondsuse omandamine on riigi ja kodaniku vaheline lojaalsuse tunnistus, mille suhtes mõlemad pooled teevad oma panuse. Leian, et praegused kodanikuks saamise tingimused on piisavad.

3. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna?
Ei

Vastus on isiklik ega esinda Elurikkuse Erakonna seisukohta. Hindan kõrgelt traditsioonilist pere, kuid leian, et diskrimineerimine ei tee ühiskonda õnnelikumaks ega toeta ka traditsioonilist pere.

4. Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi?
Jah

Elurikkuse Erakonna aluspõhimõte on alt-ülesriik. Riik on rahvaheaolu teenimiseks ning rahvahääletustel avaldub rahva tahe.

5. Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist?
Jah

Vastus on isiklik ega esinda Elurikkuse Erakonna seisukohta. President peaks olema erakondade ülene.

6. Kas toetate valikabordi* riikliku rahastamise lõpetamist? * Valikabordi all on peetud silmas täisealise isiku loomulikul teel alanud raseduse tahtlikku katkestamist ilma, et selleks oleks meditsiiniline põhjendus.
Ei

Vastus on isiklik ega esinda Elurikkuse Erakonna seisukohta. Kuna riik ei suuda pakkuda vajadusel vanematele täielikku toetust lapse kasvatamisel, ning juhul kui vanemad või vanem leiab, et ei ole suuteline vastutama lapse täisväärtusliku elu eest täiskasvanuks saamiseni, peab jääma võimalus loobuda ja mitte säilitada soovimatut rasedust raha puudumisel.

7. Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest?
Ei

Vastus on isiklik ega esinda Elurikkuse Erakonna seisukohta. Leian, et kooliprogramm on piisavalt tihe. Soovahetuse kohta informatsiooni jagamine võiks jääda vastavate organisatsioonide pädevusse.

8. Kas pooldate nö vihakõne keelu kehtestamist?
Jah

Vastus on isiklik ega esinda Elurikkuse Erakonna seisukohta. Oma emotsioonidega peab iga inimene saama hakkama ise ja inimeste manipuleerimine emotsioonide kaudu on ebaeetiline ning lubamatu. Ühiskonnakultuur võiks kujundada jätkusuutlikut elu toetavaid koostööle orieteeritud põhimõtteid, mis tuginevad üksteise mõistmsiel ja austusel. Viha ja vaenu õhutamine viib konfliktini ega loo elutervet keskkonda.

9. Kas pooldate kodanike õigust keelduda oma südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest?
Jah

Vastus on isiklik ega esinda Elurikkuse Erakonna seisukohta. Mitte keegi ei pea astuma oma südametunnistuse vastu, see oleks elu põhiväärtustega vastuolus.

10. Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega?
Ei

Elurikkuse Erakond viis läbi liikmete vahel rändleppe hääletuse ning tulemus ühtib ka minu isikliku seisukohaga. Rändlepe on vajalik kuid vajab põhjalikumat sisulist tööd.

Riigikogu valimised 2019

Riigikogu andis Jüri Ratasele volituse valitsuse moodustamiseks

Objektiivi raadio: liberaalse demokraatia vastuoludest

Riigikogu esimeheks valiti EKRE saadik Henn Põlluaas

Galerii: sotsid ja nende aatekaaslased korraldasid riigikogu ees EKRE vastase protesti

Piltuudis: Kaalepist ja Kaljulaidist said riigikogu avaistungil pinginaabrid

Madison ja Põlluaas EKRE vastasest meeleavaldusest: demokraatia ei saa olla valikuline

Galerii: homoaktivistid, feministid ja vasakliberaalid marssisid EKRE vastu

EKRE vastase meeleavalduse korraldaja Kaspar Shabad soovib, et poleks valele teele viivat alternatiivmeediat

Näitleja Rain Tolk võrdleb EKREt koeraga

Riiklikult rahastatud Feministeerium korraldab täna koalitsioonikõneluste vastase piketi