valimised.objektiiv.ee  

Facebook RSS Youtube

Riigikogu 2019 > Kandidaadid > 658. RAINER KUUBA

658. RAINER KUUBA

Elurikkuse Erakond
Valimisingkond: 11. Võru-, Valga- ja Põlvamaa
Sobivus: Täida kompass

1. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist?
Jah

Kooseluseaduse vastuvõtmine on näide sellest, kuidas parlament ei tohiks seadusi vastu võtta. Kui mingi seaduse vastuvõtmiseks on vaja 51 poolthäält, siis demokraatik ongi panna seadus sellisel kujul hääletusele. Väga ebademokraatik on käitumine, et kui on karta, et 51 poolthäält kokku ei saada, siis jagatakse seadus osadeks ja hääletusele pannakse poolik seadus, mille vastuvõtmiseks on vaja lihthäälteenamust, jättes eelnõust välja osad, mis nõuavad suuremat häälteenamust. Kooseluseadus oleks tulnud hääletada tervikuna ja demokraatlik oleks leppida hääletuse tulemusega, olnuks see siis milline tahes.

2. Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist?
Ei

Ma ei näe põhjust, miks peaks kodakonduse andmist lihtsustama. Kodakondsuse saamine on kehtivate seadustega reguleeritud ja kõigil soovijatel on võimalik taotleda Eesti kodakondsust.

3. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna?
Ei

Toetan põhimõtet, et abielu on ametlikult registreeritiud liit ühe mehe ja ühe naise vahel. Ei pea õigeks, et abieluna võiks käsitleda mingeid muid kombinatsioone. See et päris elus on olemas samasoolised paarid ja mitmenaisepidamised ja mitmemehepidamised, sellega ma saan rahulikult leppida (inimesed ise teavad, kellega või mitmekesi koos olla tahavad), kuid see ei ole piisavaks põhjuseks, et neid kombinatsioone peaks pidama meie kultuuriruumis abieluks. Kuid ma ei toeta, et sellisel teemal peaks põhiseadust muutma, sest perekonnaseadusega on see juba reguleeritud.

4. Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi?
Jah

Elurikkuse Erakonna üks aluspõhimõtteid on rahvale senisest suurema otsustusõiguse andmine.

5. Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist?
Ei

Kuna Eesti Vabariik on parlamentaarne riik ja presidendi ülesanded on peamiselt esinduslikud, siis ei pea ma vajalikuks presidendi otsevalimisi. Presidendi otsevalimistega kaasneb risk, et president võib tänu rahvalt otsemandaadi saamisele hakata eeldama, et seetõttu on tal ka suuremad volitused. Predidentaalne riik ehk riigivõimu koondumine ühe inimese kätte on minu hinnangul vastuolus ka ERE viie ühispõhimõttega.

6. Kas toetate valikabordi* riikliku rahastamise lõpetamist? * Valikabordi all on peetud silmas täisealise isiku loomulikul teel alanud raseduse tahtlikku katkestamist ilma, et selleks oleks meditsiiniline põhjendus.
Ei

Igal naisel on valikabordi tegemiseks oma isiklikud põhjused ja kõrvalseisjal on väga raske hinnata, kas need põhjused on põhjendatud või mitte. Nõudes valikabordi rahastamist naise enda raha eest võime tekitada olukorra, kus suureneb illegaalsete abortide hulk või suureneb soovimatute laste arv.

7. Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest?
Ei

Oma loodusteadusliku tausta tõttu tean, et eri sugupooltel on erinev bioloogiline roll. Tõsi, sugu ei ole alati üheselt "süsimust" ega "lumivalge" (on naiselikke mehi ja mehelikke naisi) ning homoseksuaalsust võib esineda ka loomade puhul. On üksikud liigid, kellel on looduslike tingimuste tõttu kujunenud välja võime teatud juhtudel sugu vahetada, aga homo sapiens nende liikide hulka ei kuulu. Kuid kui mõnel inimesel siiski on vajadus sugu vahetada (mis on kinnituseks, et soovahetajale on sugu väga tähtis), siis olgu tal see võimalus, aga see peab olema täiskasvanud inimese teadlik ja läbikaalutud otsus. Koolis soovahetuse võimalikkusest rääkimist ei poolda, sest kardan, et arenevas eas lapsed võivad sellest valesti aru saada ja imetajate bioloogilisi funktsioone valesti tõlgendama hakata.

8. Kas pooldate nö vihakõne keelu kehtestamist?
Ei

Vaenu õhutamise keeld kehtib Eestis juba ammu ja see põhimõte on kirjas ka põhiseaduses, seetõttu ei pea vajalikuks vihakõne osas mingite õigusaktide karmistamist.

9. Kas pooldate kodanike õigust keelduda oma südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest?
Jah

Käitumine oma südametunnistuse järgi on inimese elementaarne õigus. Kedagi ei tohi sundida tegema ka seaduslikke tegusid, kui need on tema südametunnistusega vastuolus.

10. Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega?
Ei

Arutasime digitaalsel kodanikuplatvormil erakonna liikmetega selle konkreetse leppe poolt- ja vastuargumente ning pärast arutamist leidsime hääletuse tulemusel, et erakonnana oleme selle leppe vastu.

Riigikogu valimised 2019

Riigikogu andis Jüri Ratasele volituse valitsuse moodustamiseks

Objektiivi raadio: liberaalse demokraatia vastuoludest

Riigikogu esimeheks valiti EKRE saadik Henn Põlluaas

Galerii: sotsid ja nende aatekaaslased korraldasid riigikogu ees EKRE vastase protesti

Piltuudis: Kaalepist ja Kaljulaidist said riigikogu avaistungil pinginaabrid

Madison ja Põlluaas EKRE vastasest meeleavaldusest: demokraatia ei saa olla valikuline

Galerii: homoaktivistid, feministid ja vasakliberaalid marssisid EKRE vastu

EKRE vastase meeleavalduse korraldaja Kaspar Shabad soovib, et poleks valele teele viivat alternatiivmeediat

Näitleja Rain Tolk võrdleb EKREt koeraga

Riiklikult rahastatud Feministeerium korraldab täna koalitsioonikõneluste vastase piketi