valimised.objektiiv.ee  

Facebook RSS Youtube

Riigikogu 2019 > Kandidaadid > 652. ANNELI PALO

652. ANNELI PALO

Elurikkuse Erakond
Valimisingkond: 9. Jõgeva- ja Tartumaa (v.a Tartu linn)
Sobivus: Täida kompass

1. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist?
Ei

2. Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist?
Ei

3. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna?
Ei

Mul isiklikult pole midagi selle vastu, kui ka mehe ja naise kooselu reguleeriks pelgalt kooseluseadus. Armastust ja seksuaalsust ei saa määratleda ega reguleerida seaduste kaudu. Seadused määratlevad omandiõigusi ning lepingulises ühenduses olevate poolte kohustusi ja õigusi. Kohustust armastada või õigust armastatud olla, kohustust või õigust omada teatud soole omaseid suguelundeid ei saa seadus reguleerida.

4. Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi?
Jah

5. Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist?
Ei

Pooldan laiendatud valimiskogu moodustamist.

6. Kas toetate valikabordi* riikliku rahastamise lõpetamist? * Valikabordi all on peetud silmas täisealise isiku loomulikul teel alanud raseduse tahtlikku katkestamist ilma, et selleks oleks meditsiiniline põhjendus.
Ei

Eesti Vabariigis tehakse tohutut selgitus- ja ennetustööd, preventiivsed vahendid on odavad ja kõikidele kättesaadavad (eriti odavad on MEESTE vastutustundliku käitumise vahendid). Vastu inimese vaba tahet ei saa kedagi sundida lapsevanemaks hakkama, see on ka sündiva lapse inimõiguste rikkumine. Lapsel on õigus olla oodatud ja kaitstud eostamise päevast alates.

7. Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest?
Jah

Pooldan samaaegselt ka selgitamist, et sugu ja ühiskondlikud rollid ei ole tänapäeval kuigi tihedalt seotud. Igaühel on vabadus valida endale sobiv tegevusala või roll perekonnas sõltumata soost. Soovahetus on õigustatud tugeva seksuaalse identiteediprobleemi puhul.

8. Kas pooldate nö vihakõne keelu kehtestamist?
Jah

Asjalikud inimesed argumenteerivad ja otsivad kompromisslahendusi. Vihakõne näitab kõneleja oskamatust eristada oma agressiivseid tundeid ja seda esilekutsunud probleemi.

9. Kas pooldate kodanike õigust keelduda oma südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest?
Ei

Inimesel on tänapäeva ühiskonnas eriala õppimisel ja töökoha valikul piisav isiklik otsustusvabadus. Ei ole vaja minna arstiks õppima, kui teaduslik meditsiin või näidustatud abort on vastuvõetamatu. Kaardimooriks või vargaks ju ka ei hakka need, kellele see tegevus on eetiliselt vastuvõetamatu.

10. Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega?
Ei

Tänasel päeval ei ole üheselt selge, mida see endaga kaasa toob. Kas on tegu hea tahte leppega, et tuleb otsida ühiseid lahendusi või on juba tegu leppega, kus tuleb vastu võtta need otsused, mis jõustatakse. Põhjendatud juhtudel tuleb kahtlemata põgenikke ja nende lähisugulasi (ka teistest religioonidest ja kultuuridest) Eestisse lubada, eeldatavalt need inimesed soovivad piisavalt integreeruda ja ennast tööalaselt teostada.

Riigikogu valimised 2019

Riigikogu andis Jüri Ratasele volituse valitsuse moodustamiseks

Objektiivi raadio: liberaalse demokraatia vastuoludest

Riigikogu esimeheks valiti EKRE saadik Henn Põlluaas

Galerii: sotsid ja nende aatekaaslased korraldasid riigikogu ees EKRE vastase protesti

Piltuudis: Kaalepist ja Kaljulaidist said riigikogu avaistungil pinginaabrid

Madison ja Põlluaas EKRE vastasest meeleavaldusest: demokraatia ei saa olla valikuline

Galerii: homoaktivistid, feministid ja vasakliberaalid marssisid EKRE vastu

EKRE vastase meeleavalduse korraldaja Kaspar Shabad soovib, et poleks valele teele viivat alternatiivmeediat

Näitleja Rain Tolk võrdleb EKREt koeraga

Riiklikult rahastatud Feministeerium korraldab täna koalitsioonikõneluste vastase piketi