valimised.objektiiv.ee  

Facebook RSS Youtube

Riigikogu 2019 > Kandidaadid > 714. PAUL PUUSTUSMAA

714. PAUL PUUSTUSMAA

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Valimisingkond: 4. Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Sobivus: Täida kompass

1. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist?
Jah

Tegemist on põhjendamatu ja ebamõistliku lähenemisega abielu institutsioonile, õigusruumi reostamisega nagu ka inimvaimu ja traditsioonide ebaratsionaalse väänamisega.

2. Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist?
Ei

Vastupidi. Kodakondsuse instituuti tuleb tugevdada ja muuta privileegiks. Selliseks privileegiks, et kõik meie riigi territooriumil asuvad isikud sooviksid seda vabatahtlikult endale saada. Ilma sunnita.

3. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna?
Jah

Tegelikult poleks seda iseenesest ju vaja. On ju abielu ühe mehe ja ühe naise vahelise liiduna kehtivas perekonnaseaduses ära määratletud. KUID arvestades praegust turmtuld loomuõiguse ja traditsioonide pihta, ma pigem seda teed toetaks kui poliitilist seisukohta.

4. Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi?
Jah

5. Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist?
Jah

6. Kas toetate valikabordi* riikliku rahastamise lõpetamist? * Valikabordi all on peetud silmas täisealise isiku loomulikul teel alanud raseduse tahtlikku katkestamist ilma, et selleks oleks meditsiiniline põhjendus.
Jah

7. Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest?
Ei

Esiteks pole see võimalik.
Teiseks on küll võimalik, et teatud meditsiiniliste toimingutega saab inimest väliselt muuta ja vaimu moonutada, kuid organism tervik-kooslusena (kromosoomid, geenid, skelett jpm) on sellest soost nagu loodus on inimese loonud.
Selles mõttes on tegemist pigem teaduslike eksperimentidega, kus inimene võiks olla lubatud sekkuma väga põhjendatud juhtudel. Sedagi arsti, teadlase või muu erilise rolli kandjana.

8. Kas pooldate nö vihakõne keelu kehtestamist?
Ei

Kõik algab kasvatusest ja ühiskonna suhtumisest laste kasvatusse nagu ka keele kasutamisse.
Vihakõne solvangute rollis on kasvatuse küsimus, teatud oludes ja sütitavana võib olla aga hoopis päästja rollis.
Lõppkokkuvõttes on viha, armastus jms tundemaailma puutuvad asjad loomulikud ja inimese juurde kuuluvad, mida niikuinii oleks keelata jabur. Samas aga viisakus, vaoshoitus, enesetaltsutamine ja õigete valikute tegemine on selgelt kasvatuse ja moraali küsimus. Need keelud kehtestab lapsevanem, kasvataja, õpetaja ja hiljem autoriteet. Inimesel aga peaks välja kujunema moraalikoodeks, inimlikkus, au ja väärikus, mida eelnimetatud persoonid vajadusel ja õigel ajal suunavad.

9. Kas pooldate kodanike õigust keelduda oma südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest?
Jah

Meie põhiseaduse ütleb, et kedagi ei tohi sundida tema vaba tahte vastaselt tööle ega teenistusse.

10. Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega?
Ei

Tegemist on äärmiselt ebaselge aktiga, millega kaasnevaid tulevikukohustusi on raske hoomata.
Põhimõtteliselt peaks Eesti kehtestama põhiseadusega olukorra, et Eesti ei saa liituda ühegi liidu, organisatsiooni, leppe või kohustusi loova aktiga, millises ei ole ette nähtud arusaadavat ja selget lahkumise protseduuri juhuks, kui liituja tunneb vajadust sellest lahkuda.

Riigikogu valimised 2019

Riigikogu andis Jüri Ratasele volituse valitsuse moodustamiseks

Objektiivi raadio: liberaalse demokraatia vastuoludest

Riigikogu esimeheks valiti EKRE saadik Henn Põlluaas

Galerii: sotsid ja nende aatekaaslased korraldasid riigikogu ees EKRE vastase protesti

Piltuudis: Kaalepist ja Kaljulaidist said riigikogu avaistungil pinginaabrid

Madison ja Põlluaas EKRE vastasest meeleavaldusest: demokraatia ei saa olla valikuline

Galerii: homoaktivistid, feministid ja vasakliberaalid marssisid EKRE vastu

EKRE vastase meeleavalduse korraldaja Kaspar Shabad soovib, et poleks valele teele viivat alternatiivmeediat

Näitleja Rain Tolk võrdleb EKREt koeraga

Riiklikult rahastatud Feministeerium korraldab täna koalitsioonikõneluste vastase piketi