valimised.objektiiv.ee  

Facebook RSS Youtube

Riigikogu 2019 > Kandidaadid > 753. KALLE GRÜNTHAL

753. KALLE GRÜNTHAL

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
Valimisingkond: 8. Järva- ja Viljandimaa
Sobivus: Täida kompass

1. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist?
Jah

Arvan, et puudub igasugunegi põhjus samasooliste suhete riiklikuks reguleerimiseks. Eesti põhiseaduse mõtte kohaselt on perekond väga konkreetselt määratletud - üks mees ja üks naine. Isiklikult ei ole ma muidugi samasooliste suhete täielik vastane, sest igal inimesel on oma seksuaalne orientatsioon, kuid nende määratlemine perekonnana ei ole mingil juhul põhjendatud. Olles valitud ka rahvakohtunikuks, ütlen välja ka ühes protsessis osalenud kohtuniku mitteametliku seisukoha. Kohtunik määratles samasooliste seksuaalsuhted hälbena.

2. Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist?
Ei

Kodakondsus, kui teatud kogukonda kuulumise sümbol on väärtus, mis peaks tagama selle isiku lojaalsuse Eesti Vabariigile. Kodakondsuse lihtsustatud omandamine võib aga tekitada olukorra, kus seni mittekodaniku staatuses ning ebalojaalsed isikud võivad hakata läbi poliitiliste protsesside mõjutama Eesti Vabariigi iseseisvuse kestma jäämist.

3. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna?
Jah

Läbi aegade on abielu määratletud ühe mehe ja ühe naise lepingulise suhtena eesmärkide ja väärtuste alusel. Abielu olulisemaks väärtuseks on elu edasi kandmine sellest sündinud laste üles kasvatamisel, mida aga ükski samasooliste abielu ei suudaks täita.

4. Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi?
Jah

Eestis peaks kõrgeimat riigivõimu teostama rahvas. Kahjuks näitab tegelik elu aga hoopis vastupidist, sest nii Riigikogu kui ka valitsus on oma tegevusega need põhiseaduslikud väärtused täiesti kõrvale heitnud. Rahval peab olema läbi siduva jõuga rahvahääletuste ja rahvaalgatuste seadustamise õigus otsedemokraatiale.

5. Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist?
Jah

Rahvas vajab moraalset autoriteeti omavat presidendi institutsiooni.

6. Kas toetate valikabordi* riikliku rahastamise lõpetamist? * Valikabordi all on peetud silmas täisealise isiku loomulikul teel alanud raseduse tahtlikku katkestamist ilma, et selleks oleks meditsiiniline põhjendus.
Jah

Antud juhul on teemaks mitte abordi keelamine, vaid see, kes peab abordi kinni maksma, kas maksumaksja või inimene ise. Toetan valikabordi riikliku rahastamise lõpetamist, sest tegemist on otsesõnu inimese tapmisega. Põhiseaduse järgi on igaühel õigus elule ning seda õigust kaitseb seadus. Meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta. Leian, et abordi riiklik rahastamine on põhjendatud vaid vastavate meditsiiniliste näidustuste korral, mis on sätestatud seaduses.

7. Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest?
Ei

Vabandust, kuid tegemist on küsimusega, mille võiks liigitada hullumeelsena.

8. Kas pooldate nö vihakõne keelu kehtestamist?
Ei

Selline keeld mõjuks väga halvasti sõnavabadusele ning tooks kaasa tsensuuri kehtestamise.

9. Kas pooldate kodanike õigust keelduda oma südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest?
Jah

Vägagi keeruline küsimus, millele ühest vastust leida on raske. On ju südametunnistus mõistuse otsus, mis käsib inimesel õigel hetkel teha head ja hoiduda kurjast. Tänu südametunnistusele tajub inimene tehtava tehtud teo kõlbelist väärtust ning saab nõnda kanda oma teo eest vastutust. Vastan "ja" lähtudes kahest aspektist. Esiteks seetõttu, et hiljem ei peaks kodanik tundma hingevalu tehtu eest ning teiseks kaitsen oma valikut Eesti Vabariigi Põhiseaduses sätestatuga, mille kohaselt on igaühel südametunnistuse vabadus ning õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma.

10. Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega?
Ei

Eesti Vabariigil peab säilima endal õigus kontrollida oma piire ja olema otsustusõigus, kes meie riiki elama tuleb. Rändeleppe kaugem eesmärk on rahvusriikide hävitamine, millele tuleb kõikide vahenditega vastu seista.

Riigikogu valimised 2019

Riigikogu andis Jüri Ratasele volituse valitsuse moodustamiseks

Objektiivi raadio: liberaalse demokraatia vastuoludest

Riigikogu esimeheks valiti EKRE saadik Henn Põlluaas

Galerii: sotsid ja nende aatekaaslased korraldasid riigikogu ees EKRE vastase protesti

Piltuudis: Kaalepist ja Kaljulaidist said riigikogu avaistungil pinginaabrid

Madison ja Põlluaas EKRE vastasest meeleavaldusest: demokraatia ei saa olla valikuline

Galerii: homoaktivistid, feministid ja vasakliberaalid marssisid EKRE vastu

EKRE vastase meeleavalduse korraldaja Kaspar Shabad soovib, et poleks valele teele viivat alternatiivmeediat

Näitleja Rain Tolk võrdleb EKREt koeraga

Riiklikult rahastatud Feministeerium korraldab täna koalitsioonikõneluste vastase piketi