valimised.objektiiv.ee  

Facebook RSS Youtube

Riigikogu 2019 > Kandidaadid > 1062. HELEN HÄÄL

1062. HELEN HÄÄL

Isamaa Erakond
Valimisingkond: 1. Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa
Sobivus: Täida kompass

1. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist?
Jah

Leian, et kehtiv seadusandlus reguleerib ammendavalt mitteabielulises kooselus elavate isikute suhteid. Vara on võimalik soetada kaasomandisse, laste ning vanemate vahelised õigused ning kohustused tulenevad põlvnemise faktist ega sõltu vanemate vahelisest kooseluvormist ning surmajärgseid korraldusi saab anda vastavalt pärimisseadusele.

2. Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist?
Ei

Ei, kindlasti ei. Kodakondsuse omandamisel peavad olema ranged reeglid ning eeldused.

3. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna?
Jah

Kindlasti. Ma arvan, et kaudselt see mõte on EV Põhiseaduses ka kirjas, kuid leian, et abielu määratlus peaks olema konkreetsem ning selgem

4. Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi?
Jah

Kuivõrd Eesti on demokraatlik riik ning demokraatia tuleneb Kreeka keelsest sõnast Demos Kratos, mis tähendab tõlkes rahva võim, siis demokraatilise riigivalitsemise vormi puhul peab rahval olema võim ehk ka võimalus teostada võimu otse, mitte ainult läbi esindusorganite. Viimased aastad on näidanud, mismoodi surutakse ebaausate võtetega läbi rahva üldise tahte vastaseid otsuseid.

5. Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist?
Jah

6. Kas toetate valikabordi* riikliku rahastamise lõpetamist? * Valikabordi all on peetud silmas täisealise isiku loomulikul teel alanud raseduse tahtlikku katkestamist ilma, et selleks oleks meditsiiniline põhjendus.
Ei

Leian, et aborte teostatakse liiga kergekäeliselt ning lapse eostamisel tekib vastutus, mida tuleb kanda. Seda vastutust ei saa eirata lapse elu hinnaga, ka veel sündimata lapse elu hinnaga.

7. Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest?
Ei

Kindlasti mitte. See on kõige loodusvastasem tegu ning sellist propagandat tuleb taunida.

8. Kas pooldate nö vihakõne keelu kehtestamist?
Jah

See lõhestab ühiskonda

9. Kas pooldate kodanike õigust keelduda oma südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest?
Jah

10. Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega?
Ei

Kindlasti mitte ning kavatsen Riigikokku saades võidelda selle nimel, et parlamendi uus koosseis tühistaks Eesti liitumise ning tagada, et Rändelepe ei tooks Eestile kaasa ühtegi kohustust.

Riigikogu valimised 2019

Riigikogu andis Jüri Ratasele volituse valitsuse moodustamiseks

Objektiivi raadio: liberaalse demokraatia vastuoludest

Riigikogu esimeheks valiti EKRE saadik Henn Põlluaas

Galerii: sotsid ja nende aatekaaslased korraldasid riigikogu ees EKRE vastase protesti

Piltuudis: Kaalepist ja Kaljulaidist said riigikogu avaistungil pinginaabrid

Madison ja Põlluaas EKRE vastasest meeleavaldusest: demokraatia ei saa olla valikuline

Galerii: homoaktivistid, feministid ja vasakliberaalid marssisid EKRE vastu

EKRE vastase meeleavalduse korraldaja Kaspar Shabad soovib, et poleks valele teele viivat alternatiivmeediat

Näitleja Rain Tolk võrdleb EKREt koeraga

Riiklikult rahastatud Feministeerium korraldab täna koalitsioonikõneluste vastase piketi