valimised.objektiiv.ee  

Facebook RSS Youtube

Riigikogu 2019 > Kandidaadid > 533. KAIRIT LINDMÄE

533. KAIRIT LINDMÄE

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Valimisingkond: 5. Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa
Sobivus: Täida kompass

1. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist?
Ei

Kooseluseadus tagab võrdsed võimalused kõikidele kodanikele ja ilmselt oleme jõudnud aega, kus meil on vajalik seda seadustega reguleerida.

2. Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist?
Jah

Vaja on üle hinnata ja täpsustada Eestis sündinud laste osa. Seda muudatust ei saa teha kiirustades, vaja on kõik nüansdid läbi kaaluda ja riskid maandada.

3. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna?
Ei

Leian, et EV Põhiseaduses on piisavalt hea ja toimiv. Ei ole vaja selliseid üksikasju määratleda Põhiseaduses.

4. Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi?
Jah

Nii ja naa, Pean oluliseks koostööd igal tasandil ja spetsialistide ära kuulamist ning nende arvamustaga arvetsamist. Laiendama peaks osalusdemokraatiat. Igale tasandile peavad jääma oma rollid ja ülesanded.

5. Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist?
Jah

President peaks olema apoliitiline, siis peaks tema valimine olema ka sõltumatu poliitilistest kokkulepetest.

6. Kas toetate valikabordi* riikliku rahastamise lõpetamist? * Valikabordi all on peetud silmas täisealise isiku loomulikul teel alanud raseduse tahtlikku katkestamist ilma, et selleks oleks meditsiiniline põhjendus.
Ei

Valikabordid jäävad ka siis, kui riiklikult enam neid ei rahatata. Turvalisem on seda teha legaalselt.

7. Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest?
Ei

Ei pea sellise teema käsitlemist koolis vajalikuks. Kui selline küsimus aga tõusetub, siis tuleb sellele ka vastata, nagu igale teiselegi. Koolis on oluline anda lastele akadeemilisi teadmisi.

8. Kas pooldate nö vihakõne keelu kehtestamist?
Jah

Kõigepealt peaks kokku leppima mis on "vihakõne". Kui hetkel kehtiv karistusseadustik ei võimalda selle mõiste alla mahutatavat karistada, siis tuleb seadust ka muuta. Kindlasti tuleb eelnevalt analüüsida mida see muudatus meiel annab ja kas on sisuliselt ka vajalik.

9. Kas pooldate kodanike õigust keelduda oma südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest?
Jah

Absoluutselt. Iga inimene peaks elama oma südametunnistuse järgi, tegema valikuid sellest lähtuvale.

10. Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega?
Jah

ÜRO Rändeleppega liitumine ei kohusta Eestit aga annab võimaluse kaasa rääkida rändeküsimuste sisus, mis on väga oluline ka Eestile.

Riigikogu valimised 2019

Riigikogu andis Jüri Ratasele volituse valitsuse moodustamiseks

Objektiivi raadio: liberaalse demokraatia vastuoludest

Riigikogu esimeheks valiti EKRE saadik Henn Põlluaas

Galerii: sotsid ja nende aatekaaslased korraldasid riigikogu ees EKRE vastase protesti

Piltuudis: Kaalepist ja Kaljulaidist said riigikogu avaistungil pinginaabrid

Madison ja Põlluaas EKRE vastasest meeleavaldusest: demokraatia ei saa olla valikuline

Galerii: homoaktivistid, feministid ja vasakliberaalid marssisid EKRE vastu

EKRE vastase meeleavalduse korraldaja Kaspar Shabad soovib, et poleks valele teele viivat alternatiivmeediat

Näitleja Rain Tolk võrdleb EKREt koeraga

Riiklikult rahastatud Feministeerium korraldab täna koalitsioonikõneluste vastase piketi