valimised.objektiiv.ee  

Facebook RSS Youtube

Riigikogu 2019 > Kandidaadid > 642. CORNELIA KOTTO

642. CORNELIA KOTTO

Elurikkuse Erakond
Valimisingkond: 6. Lääne-Virumaa
Sobivus: Täida kompass

1. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist?
Ei

Kooseluseadus kui selline, pole minu jaoks seotud ainult samasoolistele kooselu võimaldamisega, vaid seda seadust läheks juba praegu inimestel vaja elus elementaarselt toimetulekuga seotud põhjustel.

2. Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist?
Ei

Leian, et kodakondsuse saamine pole asi, mis peaks lihtsustatud olema. Teise riiki elama asuv inimene saab neid nõudeid täites üles näidata head tahet ja ausaid kavatsusi ning lugupidamist selle riigi ja rahva suhtes, kuhu ja kelle hulka ta elama plaanib asuda, ning seda ei tohiks temalt ära võtta.
Samuti ei saa me väga väikese riigi ja rahvana kodakondsuse saamise lihtsustamisega saata maailmale sõnumit, nagu ei väärtustaks me ise endi kodakondsust, seega ka oma maa, rahva, keele ja kultuuri püsimajäämist. Lihtsustades kodakondsuse omandamist, vähendaks me justkui ise meie riigis kodanikuks olemise väärtust. Kodakondsuse saamine peab jääma siiatulijaile auasjaks.

3. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna?
Ei

Sõna „abielu“ puhul püütakse siin ühe teatud sõna senist, palju laiemat tähendusvälja konkreetselt vähendada, kitsamaks teha, piirata, ning mina leian, et see pole mõistlik.
Lisaks leian, et kui üht sõna kasutatakse ka teiste abieluvormide puhul (sega-abielu, mitmik-abielu, liit-abielu jms), ei vähenda see mitte mingisugusel määral ühe mehe ja ühe naise vahelise abieluliidu sakramenti ja erakordsust.

4. Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi?
Jah

Inimestele tuleb anda võimalus nii oma asjade üle ise otsustada kui ka oma otsuste eest vastutada.

5. Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist?
Jah

6. Kas toetate valikabordi* riikliku rahastamise lõpetamist? * Valikabordi all on peetud silmas täisealise isiku loomulikul teel alanud raseduse tahtlikku katkestamist ilma, et selleks oleks meditsiiniline põhjendus.
Ei

Meil ei olda selleks veel valmis. Seni kuni riik pole panustanud piisavalt inimeste sellekohasesse haridusse, vähendamaks meditsiiniliselt põhjendamata aborte, pole tal ka õigust hakata kasseerima iseenda tegemata töö pealt, ehk siis edasikestvate abortide pealt.

7. Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest?
Jah

Lapsed ei saa kasvada tünnis, varem või hiljem saavad nad teada kõigest ka seksuaalses plaanis ning parem on kui nad kuulevad seda vastutustundlikelt täiskasvanutelt – miks mitte lisaks oma vanematele ka vastava ala spetsialistilt koolitunnis.
Siiski leian, et seksuaalteemasid ei tule mitte reklaamida ja propageerida, vaid neid tuleb käsitleda normaalselt ja mõistlikult – seksuaalhariduse tundides, kodudes, sellest peaks piisama.

8. Kas pooldate nö vihakõne keelu kehtestamist?
Ei

Ma ei toeta tsensuuri. Piisab, et olukorda, kui keegi kedagi verbaalselt ahistab, saab täpselt sellisena ka käsitleda ning et ahistajale on ettenähtud hoiatused ja vastavad karistusmeetmed juhuks kui hoiatustest ei piisa.

9. Kas pooldate kodanike õigust keelduda oma südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest?
Jah

Sest südametunnistuse järgi elamine ja otsuste tegemine on vaba inimese olemise osa.

10. Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega?
Ei

Ebausaldusväärne, liialt mitmeti tõlgendatav tekst.

Riigikogu valimised 2019

Riigikogu andis Jüri Ratasele volituse valitsuse moodustamiseks

Objektiivi raadio: liberaalse demokraatia vastuoludest

Riigikogu esimeheks valiti EKRE saadik Henn Põlluaas

Galerii: sotsid ja nende aatekaaslased korraldasid riigikogu ees EKRE vastase protesti

Piltuudis: Kaalepist ja Kaljulaidist said riigikogu avaistungil pinginaabrid

Madison ja Põlluaas EKRE vastasest meeleavaldusest: demokraatia ei saa olla valikuline

Galerii: homoaktivistid, feministid ja vasakliberaalid marssisid EKRE vastu

EKRE vastase meeleavalduse korraldaja Kaspar Shabad soovib, et poleks valele teele viivat alternatiivmeediat

Näitleja Rain Tolk võrdleb EKREt koeraga

Riiklikult rahastatud Feministeerium korraldab täna koalitsioonikõneluste vastase piketi