valimised.objektiiv.ee  

Facebook RSS Youtube

Riigikogu 2019 > Kandidaadid > 656. AHTO KAASIK

656. AHTO KAASIK

Elurikkuse Erakond
Valimisingkond: 10. Tartu linn
Sobivus: Täida kompass

1. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist?
Jah

Seadus võeti kahjuks vastu kiirustades, see tekitas ühiskonnas liiga suurt vastuseisu. Häid asju ei tohiks teha vägisi. Kiirustamine lõhestas ühiskonda ja nõrgendas kokkuvõttes meie riiki.

2. Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist?
Ei

Kehtiv kord ei ole liiga karm. Ei näe põhjust selle leevendamiseks.

3. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna?
Jah

Abielu tähendab eesti keeles traditsiooniliselt mehe ja naise liitu. Eesti seadustik peaks meie kultuuriruumis kehtivaid tavasid ja norme senisest märksa enam kajastama. Kui seaduseandja soovib abielu kui ajaloolise mõiste tähendust avardada, peaks selleks olema ühiskondlik kokkulepe.

4. Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi?
Jah

Eesti kodanikkond on Eesti riigi kõrgeim võimukandja. Praegune olukord, kus rahval ei võimaldata sisuliselt riigi juhtimises osaleda, ei ole demokraatlik, võõrandab võimu rahvast ning nõrgendab meie riiki.

5. Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist?
Jah

Miks peaks rahva asemel keegi teine presidenti valima?

6. Kas toetate valikabordi* riikliku rahastamise lõpetamist? * Valikabordi all on peetud silmas täisealise isiku loomulikul teel alanud raseduse tahtlikku katkestamist ilma, et selleks oleks meditsiiniline põhjendus.
Ei

Kuni naised seda soovivad, peaks riik nende valikuvabadust toetama.

7. Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest?
Ei

On palju palju olulisemaid teemasid, millest peaks koolis kõnelema.

8. Kas pooldate nö vihakõne keelu kehtestamist?
Ei

Pole teemaga päriselt kursis. Senise teabe põhjal on siiski jäänud mulje, et tegemist on sõnavabaduse ja demokraatia piiramisega võimulolijate huvides.

9. Kas pooldate kodanike õigust keelduda oma südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest?
Jah

Seda siiski tingimuslikult. Igale inimesele peab jääma südametunnistuse vabadus ja igale asutusele ja ettevõttele õigus kehtestada oma sise-eeskirjad.

10. Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega?
Ei

Aeg annab arutust. Leppega liitumisega pole kiiret.

Riigikogu valimised 2019

Riigikogu andis Jüri Ratasele volituse valitsuse moodustamiseks

Objektiivi raadio: liberaalse demokraatia vastuoludest

Riigikogu esimeheks valiti EKRE saadik Henn Põlluaas

Galerii: sotsid ja nende aatekaaslased korraldasid riigikogu ees EKRE vastase protesti

Piltuudis: Kaalepist ja Kaljulaidist said riigikogu avaistungil pinginaabrid

Madison ja Põlluaas EKRE vastasest meeleavaldusest: demokraatia ei saa olla valikuline

Galerii: homoaktivistid, feministid ja vasakliberaalid marssisid EKRE vastu

EKRE vastase meeleavalduse korraldaja Kaspar Shabad soovib, et poleks valele teele viivat alternatiivmeediat

Näitleja Rain Tolk võrdleb EKREt koeraga

Riiklikult rahastatud Feministeerium korraldab täna koalitsioonikõneluste vastase piketi