valimised.objektiiv.ee  

Facebook RSS Youtube

Riigikogu 2019 > Kandidaadid > 116. TAAVI SIMSON

116. TAAVI SIMSON

Eesti Vabaerakond
Valimisingkond: 2. Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Sobivus: Täida kompass

1. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist?
Ei

Juba vastuvõetud seadusi, mis laiendavad erinevate ühiskonnagruppide inimõigusi, ei ole kohane tagasi võtta. Ka siis, kui seadus ei meeldi. Tuleb olla targem järgmiste sarnaste seaduste vastuvõtmisel.

2. Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist?
Ei

Kodakondsus on privileeg, mitte õigus iseenesest. Kodakondsus eeldab keele ja kultuuri väärtustamist ning omandamist riigis, kus elatakse ja millega end siduda soovitakse. Eesti kodakondsuse saamise reeglid on karmid, aga olud, kus Eesti paikneb, õigustavad seda igati.

3. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna?
Ei

Eraldi väljatoomist ei pea mõistlikuks, sest traditsiooniline pere juba on Põhiseaduse kaitse all (§ 27). Ka täna määratletakse peret kui rahva püsimise ja kasvamise alust. Kasvada ja laieneda saab aga traditsiooniline peremudel, sest kasv toimub üksnes läbi sündide.

4. Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi?
Jah

Seda ainult teatud küsimustes. Põhiseadusliku korra muutmist või riigikaitse küsimusi ei tohiks otsustada rahvahääletusel, küll aga majanduse ja taristu küsimusi. (Nt. Rail Balticu rajamise küsimus)

5. Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist?
Ei

President on Eestis suhteliselt väikese võimuga (võrreldes Riigikogu ja Valitsusega) esindusisik, talle seadusega antud võim ei suudaks katta rahva ootusi, mis pandaks peale rahva poolt valimisega. Küll peaks suurenema teda valivate isikute ring ja hulk.

6. Kas toetate valikabordi* riikliku rahastamise lõpetamist? * Valikabordi all on peetud silmas täisealise isiku loomulikul teel alanud raseduse tahtlikku katkestamist ilma, et selleks oleks meditsiiniline põhjendus.
Ei

Abort ei ole asi, mida tehtaks kergekäeliselt ja on tingitud pea alati vajadusest, mitte mugavusest. Juurdepääsu sellele takistada ei tohiks. Tegemist on meditsiinilise toiminguga, mille tegemata jätmine võib lõppeda ka traagiliselt, seda aga keegi ei soovi.

7. Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest?
Ei

Kool on liiga varajane koht selle teema puudutamiseks.

8. Kas pooldate nö vihakõne keelu kehtestamist?
Jah

Vihakõne ja trollimine internetis on Eestis tõsine probleem. Selle peatamiseks tuleb paraku juba seadusandlike meetmeid rakendada. Et peatada olukorra veel hullemaks minek.

9. Kas pooldate kodanike õigust keelduda oma südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest?
Jah

Inimest ei saa sundida tegema midagi mida ta ei taha või mis on tema sisemiste väärtushinnangutega vastuolus.

10. Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega?
Ei

Iga riik peaks saama ise võimalikult vabalt otsustada kuidas panustatakse rändeprbleemi lahendamisse. Standardlahendused ei sobi erinevatele riikidele.

Riigikogu valimised 2019

Riigikogu andis Jüri Ratasele volituse valitsuse moodustamiseks

Objektiivi raadio: liberaalse demokraatia vastuoludest

Riigikogu esimeheks valiti EKRE saadik Henn Põlluaas

Galerii: sotsid ja nende aatekaaslased korraldasid riigikogu ees EKRE vastase protesti

Piltuudis: Kaalepist ja Kaljulaidist said riigikogu avaistungil pinginaabrid

Madison ja Põlluaas EKRE vastasest meeleavaldusest: demokraatia ei saa olla valikuline

Galerii: homoaktivistid, feministid ja vasakliberaalid marssisid EKRE vastu

EKRE vastase meeleavalduse korraldaja Kaspar Shabad soovib, et poleks valele teele viivat alternatiivmeediat

Näitleja Rain Tolk võrdleb EKREt koeraga

Riiklikult rahastatud Feministeerium korraldab täna koalitsioonikõneluste vastase piketi