valimised.objektiiv.ee  

Facebook RSS Youtube

Riigikogu 2019 > Kandidaadid > 1074. RIINA SOLMAN

1074. RIINA SOLMAN

Isamaa Erakond
Valimisingkond: 2. Tallinna Kesklinna, Lasnamäe ja Pirita linnaosa
Sobivus: Täida kompass

1. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist?
Jah

See, kuidas kooseluseadus kavalusega neli aastat tagasi parlamendis läbi suruti, on ajalooline häbiplekk Eesti parlamentaarsele praktikale. Seadus on selle kavandanud poliitikute praak ning sellisel kujul ei aita see ka vähemust, kelle nimel jõuga Eesti rahva tahtest üle sõideti.

2. Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist?
Ei

Eesti Vabariigi kodakondsus on lojaalsusküsimus, mitte pelk privileeg. Vabadussõjas võidelnutest jättis oma elu tuhandeid eestlasi, meie riik võideldi kätte vere hinnaga. Kodakondsus näitab pühendumist oma riigile.

3. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna?
Jah

Lapsele on parim kasvukeskkond armastav perekond, kus on ema ja isa. Abielu on otsus pühenduda oma abikaasale ja perele. Riigi toetus abielule annab kindlama toe perekonnale. Ilma perede ja lasteta seisaks ees Eesti rahva hääbumine. Toetan ka peredele suunatud positiivseid koolitusprogramme, mida korraldavad võimalike probleemide ennetamiseks ja pereelu paremaks sujumiseks EKN-i SA Väärtustades Elu ja EELK perekeskus.

4. Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi?
Jah

Eesti on jõudnud arenguetappi, kus peaks rahvaalgatust poliitika kujundamisel rohkem kasutama, otsuste tegemisel toetuma enam referendumitele ja rahvaküsitlustele. See suurendab ühiskonna sidusust. Erinevad küsitlused on näidanud, et suur enamus inimesi tahaks poliitikas rohkem kaasa rääkida.

5. Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist?
Jah

Eesti inimesi tuleb enam usaldada ja nii ka presidendi valimisel. Eesti on jõudnud arenguetappi, kus esindusdemokraatia ei täida alati rahva ootusi. Rahvale otsustuse andmine suurendab rahulolu oma riigiga.

6. Kas toetate valikabordi* riikliku rahastamise lõpetamist? * Valikabordi all on peetud silmas täisealise isiku loomulikul teel alanud raseduse tahtlikku katkestamist ilma, et selleks oleks meditsiiniline põhjendus.
Jah

Kuigi ennetustöö tulemusena on tõusnud noorte naiste teadlikkus soovimatust rasedusest hoidumiseks, siis abordiotsuseid võetakse kohati vastu pikema kaalumise ja nõustamiseta, hiljem tegu kahetsedes. Silmas pidades Eesti rahvaarvu kahanemist, tuleks see raha kulutada pere- ja sündivuse tõstmise meetmetele.

7. Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest?
Ei

Koolides soovahetamise võimalustest kõnelemine jätab mulje kunstlikust probleemitõstatusest ja kannab pigem vähemuse huvide propageerimise eesmärki.

8. Kas pooldate nö vihakõne keelu kehtestamist?
Ei

Riik peab olema hoolas, et tolerantsust kõige olulisemaks vooruseks tõstes ei piirataks kodanike usu-ja sõnavabadust. Ministeeriumid seadusi välja töötades ja EL direktiive kohaldades ei arvesta väga sageli mujal maailmas juba esile kerkinud ohtude ja tagajärgedega.

9. Kas pooldate kodanike õigust keelduda oma südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest?
Jah

Väga oluline on isikuvabadustest rääkides rõhutada usuvabadust kui üht baasvabadust. Tänapäeval on poliitilisi ilminguid, mis nõuavad, et riik hakkaks piirama usklike inimeste sõnavabadust ja õigust oma tõekspidamiste põhjal otsuseid langetada. Teame teiste riikide näitel,et teenuste osutamisest keeldumine kristlike põhimõtete nimel on toonud kaasa süüdistamise vaenukuritegudes.

10. Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega?
Ei

Miks liituda leppega, mis oma sisu ja mõtte poolest muudab illegaalse migratsiooni legaalseks? Leppega liitudes kinnitame, et migratsioon on inimõigus ja seda inimõigust tuleb kaitsta. Ühtlasi seame löögi alla Eesti rahvusriigi huvid.

Riigikogu valimised 2019

Riigikogu andis Jüri Ratasele volituse valitsuse moodustamiseks

Objektiivi raadio: liberaalse demokraatia vastuoludest

Riigikogu esimeheks valiti EKRE saadik Henn Põlluaas

Galerii: sotsid ja nende aatekaaslased korraldasid riigikogu ees EKRE vastase protesti

Piltuudis: Kaalepist ja Kaljulaidist said riigikogu avaistungil pinginaabrid

Madison ja Põlluaas EKRE vastasest meeleavaldusest: demokraatia ei saa olla valikuline

Galerii: homoaktivistid, feministid ja vasakliberaalid marssisid EKRE vastu

EKRE vastase meeleavalduse korraldaja Kaspar Shabad soovib, et poleks valele teele viivat alternatiivmeediat

Näitleja Rain Tolk võrdleb EKREt koeraga

Riiklikult rahastatud Feministeerium korraldab täna koalitsioonikõneluste vastase piketi