valimised.objektiiv.ee  

Facebook RSS Youtube

Riigikogu 2019 > Kandidaadid > 379. KATRIN JÕGISAAR

379. KATRIN JÕGISAAR

Erakond Eestimaa Rohelised
Valimisingkond: 3. Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa
Sobivus: Täida kompass

1. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist?
Ei

Mind ei sega kooselu ega kooseluseadus. Ma olen heteroseksuaalne naine ja olen täitsa tavalises heteroabielus. Ma ei näe põhjust, miks kooseluseadus peaks minu peret kuidagigi moodi segama. Kooseluseadus ei mõjuta minu valikuid partneri osas ja see ei ohusta mu abielu. Nende inimeste elu, kes soovivad kooselu registreerida, muudab seadus kindlamaks. Kui ei sobi kooseluseadus, minu poolest võib ka samasooliste abielu seadustada. Lapsendamise korral tuleb vaadelda kindlasti iga olukorda eraldi.

Jagan vastuseks ka roheliste valimisprogrammi: "Peame vajalikuks kehtestada õiguslik raamistik sama- ja erisooliste paaride kooselu reguleerimiseks samaväärsetel alustel. Mehe ja naise vahel sõlmitud liit abielu kujul on põlvkondade traditsioone järgiv peremudel. Eestis kehtib usu- ja veendumusvabadus, usuorganisatsioonidele peab jääma otsustusvõime erinevate kooseluvormide tunnustamisel."

2. Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist?
Ei

Las ta olla nii nagu on.

3. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna?
Ei

Mind ei sega samasoolistes suhetes inimesed. Ma olen heteroseksuaalne naine ja olen täitsa tavalises heteroabielus. Ma ei näe põhjust, miks samasooliste liit peaks minu peret kuidagigi moodi segama. Samasooliste suhted ei mõjuta minu valikuid partneri osas ja see ei ohusta mu abielu. Olen seda meelt, et lastele saab mitmesuguste peremudelite esinemist seletada täitsa neutraalselt. Kui ei sobi kooseluseadus, minu poolest võib ka samasooliste abielu seadustada. Minu meelest tuleks inimesi nende lähedastes isiklikes suhetes toetada, kui need suhted on vabatahtlikud, vägivallatud ja täiskasvanute vahel. Lapsendamise korral tuleb vaadelda kindlasti iga olukorda eraldi.

Jagan vastuseks ka roheliste valimisprogrammi: "Peame vajalikuks kehtestada õiguslik raamistik sama- ja erisooliste paaride kooselu reguleerimiseks samaväärsetel alustel. Mehe ja naise vahel sõlmitud liit abielu kujul on põlvkondade traditsioone järgiv peremudel. Eestis kehtib usu- ja veendumusvabadus, usuorganisatsioonidele peab jääma otsustusvõime erinevate kooseluvormide tunnustamisel."

4. Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi?
Jah

Kuna rahvahääletus on Eestis tihtilugu valesti kasutatud sõna, siis lisan siia meeldetuletuseks info, mis on rahvahääletus: https://www.riigiteataja.ee/akt/104072017091?leiaKehtiv

Jagan vastuseks ka roheliste valimisprogrammi: "Tagame rahvale otsustusõiguse läbi rahvaalgatuslike rahvahääletuste. Riigikogu peab seaduseelnõu või muu riigielu küsimuse seadma rahvahääletusele vähemalt 25 000 hääleõigusliku kodaniku poolt allkirjastatud nõudmisel. Seadustame algul kohalikul ja seejärel riiklikul tasandil rahvaalgatuslikud referendumid, mille tulemuse täitmine on kohustuslik."

5. Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist?
Jah

Jah pooldan.

Jagan vastuseks ka roheliste valimisprogrammi: "Kehtestame Eestis presidendi otsevalimised, et tuua president rahvale lähemale. Inimestel on õigus valida riigipea, kes on Eesti esindajaks maailmas."

6. Kas toetate valikabordi* riikliku rahastamise lõpetamist? * Valikabordi all on peetud silmas täisealise isiku loomulikul teel alanud raseduse tahtlikku katkestamist ilma, et selleks oleks meditsiiniline põhjendus.
Ei

Mina ise läheksin abordile vaid juhul, kui sündimas oleks väga raskelt haige laps. Ka siis mõtleksin põhjalikult enne otsuse tegemist. Paraku isegi abordikeeld ei kaota aborte, siis hakataks kasutama nt aborditurismi.

Legaalselt indutseeritud abortide arv on nagunii vähenemas. Kui 2007. aastal oli neid 8409, siis 2017. aastal oli neid 3997 (https://www.stat.ee/34273). Pigem panustada kvaliteetsesse seksuaalharidusse, mitte peljata neid teemasid.

Abordi eest peab ka praegu omaosalust maksma: https://www.haigekassa.ee/inimesele/teenustasud-ja-omaosalus#tab-omaosalus

7. Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest?
Jah

Parem on teha seda kokkulepitud kujul, kui jääda lootma, et lapsed teemast ei kuule. Internetiavarustes ja omavahelises suhtluses saadakse nagunii teemast teada. Sellise infotarbimise kvaliteet on kahtlane. Mõistlik on rääkida nii riskidest kui põhjustest.

8. Kas pooldate nö vihakõne keelu kehtestamist?
Jah

Jagan vastuseks ka roheliste valimisprogrammi: "Üksikisikule peab jääma võimalus saada sõna end eelnevalt identifitseerimata ning vähemusgruppidele peab kaitseabinõuna tsensuuri vastu jääma jätkuvalt saadavale pseudonüümsus. Digikeskkonnas ahistamise ja vaenu õhutamise vastase meetmena toetame võimaluste loomist, et selle taga olevad isikud kindlaks teha, kuid keeldume tsensuuri delegeerimisest eraettevõtetele."

9. Kas pooldate kodanike õigust keelduda oma südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest?
Ei

Oletagem, et SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks eestvedajaga juhtub õnnetus ja kiirabiarst ütleb, et tema ei aita, sest talle ei meeldi eestvedaja maailmavaade. Kas selline olukord oleks normaalne? Ei. Kas õpetaja võiks "mulle ei meeldi see laps" põhjusel keelduda? Või tuletõrjuja jätta appi tulemata? Just selliste olukordade vältimiseks ongi tähtis, et sellist "meeldib, ei meeldi" olukorda ei tekiks vähemalt avalikus sektoris.

10. Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega?
Jah

Olen seda meelt, et Eestis pööratakse liiga vähe tähelepanu keskkonnatingimuste muutumisele (sh kliimasoojenemisele), mis paraku toob kaasa ka kliimapõgenikke.

Jagan vastuseks roheliste valimisprogrammi: "ÜRO ebatõhus pagulaspoliitika vajab reformi. Toetame ÜRO ränderaamistikku tingimusel, et maailm teeb otsustavaid samme Pariisi kliimaleppe elluviimisel: ränne saab olla mõtestatud ja maailma rikastav vaid siis, kui hoitakse ära kliimamuutustest tingitud veelgi ulatuslikumate sõdade puhkemine, massiline kliimapõgenemine ja kuritegevuse plahvatuslik kasv. Soodustame rahvusvahelist rännet õppimise ja töötamise eesmärgil."

Riigikogu valimised 2019

Riigikogu andis Jüri Ratasele volituse valitsuse moodustamiseks

Objektiivi raadio: liberaalse demokraatia vastuoludest

Riigikogu esimeheks valiti EKRE saadik Henn Põlluaas

Galerii: sotsid ja nende aatekaaslased korraldasid riigikogu ees EKRE vastase protesti

Piltuudis: Kaalepist ja Kaljulaidist said riigikogu avaistungil pinginaabrid

Madison ja Põlluaas EKRE vastasest meeleavaldusest: demokraatia ei saa olla valikuline

Galerii: homoaktivistid, feministid ja vasakliberaalid marssisid EKRE vastu

EKRE vastase meeleavalduse korraldaja Kaspar Shabad soovib, et poleks valele teele viivat alternatiivmeediat

Näitleja Rain Tolk võrdleb EKREt koeraga

Riiklikult rahastatud Feministeerium korraldab täna koalitsioonikõneluste vastase piketi