valimised.objektiiv.ee  

Facebook RSS Youtube

Riigikogu 2019 > Kandidaadid > 522. OTT VALDMA

522. OTT VALDMA

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Valimisingkond: 4. Harju- (v.a Tallinn) ja Raplamaa
Sobivus: Täida kompass

1. Kas toetate kooseluseaduse tühistamist?
Ei

Juba mõiste tühistamine on juriidiliselt ebakompetentne väljend. Olulist parem väljend on kehtetuks tunnistamine. Kui selline seadus on vastu võetud ning selle alusel on kellegi õiguseid laiendatud, siis nüüd nende õiguste piiramine ei ole õigustatud.

2. Kas pooldate Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamise lihtsustamist?
Jah

Pika-ajalistele hallipassi omanikele võiks olla lihtsamad tingimused. Paistame liiga palju Euroopas silma mitte-kodanike suhtarvuga. Selline olukord meenutab rohkem kunagist aparthei-võimu Lõuna-Aafrikas kui vaba Eesti riiki.

3. Kas toetate abielu määratlemist põhiseaduses ühe mehe ja ühe naise liiduna?
Ei

Põhiseadus peaks olema poliitikavaba.

4. Kas toetate rahvale õiguse andmist algatada siduvaid rahvahääletusi?
Jah

Kõik korraldatavad rahvahääletuse tulemused on ka praegu siduvad. Kindlasti pean ma demokraatlikuks, et rahval oleks selline õigus. Rahvahääletuse läbiviimise aeg peaks aga kattuma olemasolevate valimiste ajaga, et riigil ei tekiks täiendavaid kulutusi.

5. Kas toetate presidendi otsevalimiste sisseseadmist?
Ei

Toetan mõtet, et valimiskogu peab sellise otsuse tegema. Presidendil puudub Eesti õigusruumis erilised õigused, küll aga on tegemist väga vastutusrikka ja eelkõige välisteenistusega seotud ülesannetega.

6. Kas toetate valikabordi* riikliku rahastamise lõpetamist? * Valikabordi all on peetud silmas täisealise isiku loomulikul teel alanud raseduse tahtlikku katkestamist ilma, et selleks oleks meditsiiniline põhjendus.
Ei

Tahtmatust rasedusest võivad sündida tahtmatud lapsed ning selle tulemusel tekib palju probleeme.

7. Kas pooldate, et lastele räägitakse koolis soovahetamise võimalikkusest?
Ei

Meil on vaba meedia ja elame infoühiskonnas. Küll nad selle kohta ajakirjandusest loevad.

8. Kas pooldate nö vihakõne keelu kehtestamist?
Jah

Iga tatt ei vaja pritsimist.

9. Kas pooldate kodanike õigust keelduda oma südametunnistusega vastuolus olevate teenuste osutamisest?
Ei

Küsimus on liiga üldine. Mis teenuseid meil kodanikud pakuvad? Teenuseid pakub avalik sektor (eelkõige ametnikud) ning erasektor (eelkõige töölepingulised töötajad). Ei pea õigeks, et arst saab või õde saab valida, kas ta ravib või mitte. Või politseinik või päästja otsustab, kas täita seadust või mitte-täita seadust ning eeskirju.

10. Kas pooldate Eesti Vabariigi liitumist ÜRO rändeleppega?
Jah

Miks mitte? Kui meile peaks läbi Venemaa 200 immigrati tulema, siis on hea teada, et saame nad tagasi Venemaale saata, sest Venemaa ju ka liitus leppega.

Riigikogu valimised 2019

Riigikogu andis Jüri Ratasele volituse valitsuse moodustamiseks

Objektiivi raadio: liberaalse demokraatia vastuoludest

Riigikogu esimeheks valiti EKRE saadik Henn Põlluaas

Galerii: sotsid ja nende aatekaaslased korraldasid riigikogu ees EKRE vastase protesti

Piltuudis: Kaalepist ja Kaljulaidist said riigikogu avaistungil pinginaabrid

Madison ja Põlluaas EKRE vastasest meeleavaldusest: demokraatia ei saa olla valikuline

Galerii: homoaktivistid, feministid ja vasakliberaalid marssisid EKRE vastu

EKRE vastase meeleavalduse korraldaja Kaspar Shabad soovib, et poleks valele teele viivat alternatiivmeediat

Näitleja Rain Tolk võrdleb EKREt koeraga

Riiklikult rahastatud Feministeerium korraldab täna koalitsioonikõneluste vastase piketi